JanSerneeBoot

Een klik op onderstaande advertentie geeft meer informatie en een kleine bijdrage aan dit weblog.

zondag, maart 26, 2006

005. Motorsteun
De steun voor de motor heb ik gemaakt. Op internet heb ik nagezocht hoe lang de delen moet en zijn. Is belangrijk om de voorstuwende kracht op te vangen. De motor wordt wat gekanteld geplaatst. Kijk maar naar de details van de motor steun.

Constructie_van_motorfundatie


Motorfundatie Afbouw Info 0007
Datum update: 2 september 2005
De motorfundatie vormt de basis van de motor-installatie in de reddingssloep. Het is erg belangrijk dat de constructie van de motorfundatie goed is uitgevoerd. De motor creert een machtig krachtenspel dat goed opgevangen moet worden. Deze krachten produceren allerlei vormen van trillingen en een flinke hoeveelheid geluid. Daar komt bij dat de motor een aanzienlijk gewicht heeft. De motorfundatie dient in staat te zijn om weerstand te bieden aan al deze krachten. Een degelijke fundatie helpt enorm het geluidsoverlast te verminderen en de duurzaamheid van het schip te verlengen. Een goede fundatie is dan ook een must voor langdurig optimaal vaarplezier!Dit artikel beschrijft de aanpak zoals gehanteert bij de constructie van fundaties.
De ideale motorfundatie
De fundatie bestaat uit twee lange hardhouten balken. Alle hoeken van de balken zijn afgerond, en de uiteinden lopen schuin af. Deze twee massieve balken worden op de romp geplaatst, gebruikmakend van maatmallen, en vervolgens mbv polyester hars in combinatie met glasmatten verlijmd en ingelamineerd in de sloep.De ingelamineerde balken voorzien in een stevige bevestiging naar beneden toe op de romp. Echter naar de bovenkant toe moet er ook nog een voorziening worden gerealiseerd voor de installatie van de motor. Elke motor heeft een hellend vlak nodig onder een bepaalde hoek. Deze hoek kan verschillen per type motor. De afstand tussen de motorsteunen in de lengte richting en de breedte is per motortype verschillend. De voorzieningen voor de beoogde motor worden gerealiseerd middels een motorfundatie frame van (roest vrij) staal. Dit frame wordt gemonteerd op de balk, en de motor wordt bevestigd op het frame. Doordat het eenvoudig is om de maatvoering van het frame aan te passen, is het goed mogelijk om voor vrijwel elk gewenste motor een geschikt fundatie frame te creeren. 2 hardhouten balken met stalen frames.Voordat het frame gemonteerd kan worden, dient het laminaat van de fundatie balken gecoat te worden. Dit dient bijvoorkeur plaats te vinden middels epoxy coating, ivm de betere bestendigheid tegen de chemische werking van stoffen als diesel en olie. Heel erg handig is het als er ook nog een 'bak' gemonteerd wordt onder de motor, om olie ed op te vangen. De handleing bevat uitvoerige montage instructies.
De massa van de fundatie
Om goed de trillingen en krachten te kunnen opvangen dient de motor middels de fundatie een eenheid te vormen in zowel lengte als dwarsrichting met de romp. Hierdoor kunnen de krachten die ontstaan goed en homogeen 'afvloeien' in de sloep als geheel. Ook het dempen van motorlawaai is gedient bij voldoende grote massa van de fundatie. Hoe moet de fundatie nu geproportioneerd worden? Een klassieke vuistregel leert ons de lengte van de balken te bereken. Dit werkt als volgt:De minimaal benodigde massa voor de fundatie laat zich berekenen als 5x het gezamenlijke gewicht van de motor en keerkoppeling. Door de homogene en volledige verbinding van de fundatie met de romp, kunnen we de deplacement, oftewel de waterverplaatsing, meerekenen.
Een voorbeeld:- De 7.35m reddingssloep heeft een waterlijn van 6.25m en weegt inclusief alles d'r op en d'r an, exclusief motor en keerkoppeling, 2 ton = 2000kg. - Een zware motor voor deze sloep is de 3 cylinder Vetus M3.09, met een vermogen van 25pk, en een gewicht van 130kg.- Het gewicht van de fundatie moet dus minimaal 5 x 130 kg = 650 kg worden.- Het schip zelf zorgt per meter lengte voor een gewicht van 2.000 kg : 6.25 = 320 kg.- Rekenkundig zouden de fundatiebalken dan een lengte van 650 : 400 = 2.0 meter moeten hebben.In de praktijk is deze vuistregel zeer waardevol gebleken. De uitkomsten zijn nog wel te beinvloeden middels specifieke aanpassingen in de constructie. Belangrijke gegevens die uit deze vuistregel spreken zijn:
- hoe meer massa in de fundatie, des te meer vaarcomfort (minder trilling en geluid).- hoe meer massa in de fundatie, des te duurzamer de installatie en de sloep als geheel.
Motor geluid of lawaai?
Het geluid dat een diesel motor produceert horen we het liefst als een laagtoerige plok of een zachte brom, ter geruststelling dat de motor draait en voor de gezelligheid van het geluid. Als het geluidsniveau toeneemt, zodanig dat een normaal gesprek niet kan plaats vinden, dan begint het vaarplezier af te nemen. En dat is een kwalijke zaak. Het geluidsniveau dient dus beteugelt te worden... Dit kan, echter overmatig geluid kent vele verschillende oorzaken, en effective bestrijding vergt een wat bredere aanpak en dito artikel. De motorfundatie is een cruciaal onderdeel van de geluidsaanpak, een onderdeel dat moeilijk te verbeteren is als de boot eenmaal gerealiseerd en gekocht is.In welke zin is de fundatie van belang? Iedereen kent het fenomeen klankkast, en de bijbehorende effecten. In geval van muziekinstrumenten zeer gewenste effecten zelfs. In geval van motorgeluid, uiterst kwalijke effecten. Een massief houten steun is geen klankkast. Sterker nog, van alle gangbare alternatieve motorfundaties die ons bekend zijn, is een massiefhouten balk wel het minst een klankkast. Dus dat is goed!!Verder kan gesteld worden dat zware hardhouten balken zeer goed trillingen kunnen opvangen en afvloeien. Dit betekent minder getril in de motorkast, en dus minder lawaai!!
Onze overwegingen
De argumentatie voor dit type fundatie is gebaseerd op de volgende gegevens:
- Massieve robuuste constructie.- Volledige en homogene verbinding met de romp mogelijk.- Hardhout is waterbestendig.- Oplossing voor vrijwel elk type motor.- Deze hardhouten fundatie is helaas niet het voordeligst bij aanschaf (!),maar wij vertrouwen erop dat kwaliteit zich terugbetaald in duurzaamheid.
De alternatieven
Er zijn diverse alternatieven. Zoveel botenbouwers als er zijn, zoveel fundatie oplossingen zijn er. De hier genoemde alternatieven zijn echter mogelijk reele alternatieven.Allereerst een oplossing zoals gerealiseerd door Drinkwaard Motoren. Niet zozeer een alternatief, alswel nog een aanvulling op bovenstaande beschrijving.
Deze foto laat een bodem zien van een reddingssloep met de originele fundatiebalken. Het frame dat gemonteerd is, verzorgt de koppeling tussen de balken en de motor. Dit frame kent nog enkele dwarsverbanden en gelegenheid voor montage van een python-drive. Verder valt op dat de fundatie balken enigszins krap bemeten zijn voor duurzaamheid en comfort.Een niet zo gangbare aanpak in de pleziervaart, is het werken met beton. Door beton te storten in de romp. is in een klap een motor- en vloerfundatie geregeld, en tegelijkertijd is ook het ballasten gerealiseerd. Middels het plaatsen van bekistingen en/of schuimblokken is volume/massa te beinvloeden. De polyester romp dient wel goed beschermt te zijn tegen de chemische uitwerking van beton, middels een epoxy coating. Een belangrijk nadeel is de stijfheid van deze oplossing. Mocht er een keer schade worden gevaren, dan is het repareren van de huid waarschijnlijk niet zo eenvoudig.Een alternatief waar we wellicht in de toekomst naar toegaan zijn de hoogwaardige en innovatieve composieten, waarvan bekend is dat de sterkte eigenschappen zeer aanzienlijk zijn. Echter zolang de 'body' van de rompen polyester is, lijkt ons de 'klassieke' hardhouten fundatie wat ons betreft niet te overtreffen (onder het mom van de ketting is zo sterk als de zwakste schakel).
 • Eind

 • Begin
 • 004. Misverstand

  Ik had het net over de buurman, maar die foto die erstaat is de nieuwsgierige kat van de buurman, Toby.
  Zelf ben ik Jan Sernee.
  Mijn boot hebben wij gehaald in oktober 2005.
 • Terug
 • 003. Buurman
  ik heb nog een al een nieuwsgierige buurman Henk heet hij en hij kwam gelijk met een camera aan. Dus deze fotos zijn door hem gemaakt. Ik hoop maar dat ze niet te groot zijn want ik weet niet hoeveel ruimte er op zo'n weblog zit. Wel gemakkelijk moet ik zeggen zo'n weblog het is zo gemaakt.
 • Eind

 • Begin
 • 002. Tochje Varen
  Mijn zoon Jorit en ik hebben de boot opgehaald in Wormerveer en via het sluisje bij Weromeri en het Zwet zijn wij uiteindelijk thuis gekomen. Na veel sjorren en wrikken lag de boot op mijn eigen werfje klaar om opgebouwd te worden

  Zoals jullie kunnen zien heb ik een prima plekje om te gaan werken. Mijn idee is om een tent over de boot te zetten en dan met slecht weer kan ik in ieder geval verder


 • Eind

 • Begin
 • 001. Het Begin  Na lang overwegen, heb ik uiteindelijk besloten om een boot te gaan bouwen. Ik zie het als een hobby en als ik in de VUT zit dan ga ik lekker met mijn vrouw Guda varen. Ik heb er nu al zin in. Het moet een open sloep worden. Een droom boot


  De 6.50m reddingssloep van http://www.reddingssloep.nl/ is een ruime sloep. De ruimte in de sloep ontstaat door de brede rompvorm, een breedte die relatief lang doorloopt van voor naar achter. Dit brede onderwaterschip zorgt tevens voor een bijzonder hoge stabiliteit en relatief hoge vaarsnelheid.Door de beperkte kruiphoogte is de sloep verder in vrijwel alle watersportgebieden in Nederland te gebruiken. De kruiphoogte van +/- 95cm in combinatie met deze ruimtelijkheid maakt deze sloep uniek.

  Gegevens:


  • Lengte, incl roerblad +/- 6.80m
  • Lengte, uiteindes romp: 6.50m
  • Breedte: 2.18m
  • Hoogte: 1.23m
  • Kruiphoogte: 0.95m
  • Diepgang: 0.28m
  • Max Personen: 24
  • Volume: 7560 m3
  • Gewicht casco: 500kg
  • Gewicht afgebouwd: 1000 - 2000 kg
  • Lengte fundatie balken: 1.50m


  Standaard wordt deze sloep casco geleverd. Advies vermogen voor deze sloep ligt rond de 16pk. Zie het artikel over motorfundaties over de ins-and-outs van de standaard oplossing.Bij casco oplevering is de huid van de romp aan de binnenzijde onbehandeld polyester. Zie de verhandeling over 'polyester-casco' afbouwen voor de voor- en nadelen van deze manier van opleveren.De sloep is geschikt om uitgerust te worden met zowel een dieselmotor als een elektro-motor. Elektro-motoren bieden tegenwoordig inmiddels concurrerende faciliteiten en mogelijkheden voor toepassing in kleinere sloepen. Het geluidsvoordeel is natuurlijk een pre (zeker voor natuurliefhebbers, stiltegebieden etc), het gebruiksgemak is zeer prettig