JanSerneeBoot

Een klik op onderstaande advertentie geeft meer informatie en een kleine bijdrage aan dit weblog.

zondag, juni 18, 2006

026. Roer Klaar
De stuurkolom is klaar. Het ziet er echt sjiek uit. Zo begint het al een beetje boot te worden en niet meer een bouwput van hout en allerlei niet interessante onderdelen.
Wel een lekker gezicht zo in de lak en als je weet dat alles zelf gezaagd en gelijmd is.
Het roer is klaar, althans het ontwerp is klaar en hangt aan de boot. Als ik zo vanaf de zijkant het roer zie, en denk dat ik dat uit een deur gezaagd en met een aantal roestvrijstalen scharnieren voor een poort bij Karwei heb afgemaakt. Dan ben ik best trots. Maar tja het ziet er allemaal mooi uit, het moet natuurlijk ook nog goed roeren. Het roerblad heb ik zo 40 cm * 40 cm gemaakt. Iets kleiner dan ik in Roermijmeringen berekend had. De belangrijkste reden is wel dat de roerbladen die ik bij bestaande sloepen van dezelfde lengte als mijn boot gezien heb. Ik denk maar zo daar zal wel een reden achter zitten en ook een aantal jaren met ervaringen.
De roestvrijstalen scharnieren heb ik gelast met koper, alleen moet in de ophanging nog kunststof busjes komen en een moertje zodat het roerblad niet uit de steunen kan vallen.
We zullen zien als wij een proefvaart gaan maken.
Maar de hydraulische bediening van het roerblad moet ook nog geïnstalleerd worden. Dat is niet een gemakkelijk klusje. De dubbelwerkende hydraulische cilinder moet met het kogelgewricht via een gat in de spiegel van de sloep geplaatst worden. Aan het roerblad komt een vast draaiend punt welk door de in en uitgaande beweging van de hydraulische cilinder het punt is welke de roerbeweging van het blad maakt. Volgens Vetus is een roerblad-beweging van 80 graden ( 2 x 40 graden voldoende zijn) maar anderen gaan weer voor 2 x 45 graden. Ik ga maar voor de 2 x 45 graden. Dat moet dan altijd goed zijn.
De hydraulische cilinder met olie wordt in feite bewogen door de bewegingen van het stuur in de stuurkolom. In de stuurkolom zit een pomp, deze pomp gaat in werking als er aan het stuurwiel gedraaid wordt. Deze pomp bouwt de druk van de olie op in de hydraulische cilinder.


 • Eind

 • Begin
 • donderdag, juni 08, 2006

  025. Hoek van Bosch

  Mijn boot heeft de naam gekregen Hoek van Bosch

  hierbij de verklaring waarom:

  Herbergen te Jisp

  Geschreven Nov. 1996 door J. Klopper Jbz.

  Herbergen in ons gebied.

  Merkwaardig is het feit dat er relatief zoveel herbergen in zo’n klein dorp als Jisp hebben gestaan. Het is echter toch weer niet zó vreemd wanneer men zich in de geschiedenis van dit dorp verdiept.
  Het grondniveau lag rond het jaar 1000 als hoogveengebied nog ca. 2-4 meter boven de toenmalige zeespiegel( thans 1,5 tot 2 meter eronder!) en het stond in open verbinding met de zee.
  Doordat hoogveen verdwijnt door erosie(als het in aanraking komt met zuurstof, zeg maar lucht) en men de afwatering der landen waarop men graan en rogge verbouwde vergemakkelijkte door het graven van sloten en tevens het hoogveen verstookte, klonk de grond mateloos snel in. Mede door de verhoging van de zeespiegel, moest men in de twaalfde eeuw door dijkjes het zeewater weren, dat door verschrikkelijke stormen rond het jaar 1170 het Flevomeer vele malen groter had gemaakt tot de Zuiderzee. Zo ook de rivier de “Bamestra” [die tot de twaalfde eeuw (slechts) een brede afvoerstroom was en vaak buiten haar oevers trad] tot een groot meer de Beemster had doen groeien. Zo ook tegen de meren rondom ons, zoals de Wijde- en Engewormer, de Purmer en de Starnmeer) moest het water gekeerd worden. Men bouwde daarom dijkjes met sluizen daarin die zowel dienden voor in- en uitwatering, alswel om schepen te schutten. De bevolking van Jisp was namelijk in de 13e eeuw al een volk dat zich ‘geneerde (toen betekende generen nog: zich beroepsmatig bezich houden met) de binnenvissserij. Men viste in de 15e eeuw al op zee naar haring, In 1455 liepen er 17 haringbuizen van de Jisper werven en 16 koopvaardijschepen. Toen in 1612 de Beemster werd drooggemalen gevolgd in 1622 door de Purmer, in 1622 door de Wijdewormer en in 1643 door de Stermeer(Strarnmeer), lag Jisp volkomen afgesloten van de zee en konden de schepen alleen door diverse nieuw gebouwde sluizen via de ringvaarten naar zee komen. Uiteraard was dit niet bevorderlijk voor de scheepvaart. In die tijd beviste men, ook vanuit Jisp, de grote meren op aal en paling, die veel naar Engeland werd geëxporteerd. In Londen had men zelfs een vismarkt naar de Beemster vernoemd.`

  In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht en op de schepen daarvan voeren ook Jispers.
  De beroemde Wormer- en Jisper ‘tweeback’ werd daar in grote hoeveelheden aangeleverd net als aan de fluitschepen, ter walvisvaart uitgerust, die voor onze streek op gang kwam. Jisp groeide van een inwoneraantal van ca. 710 rond 1540 naar ca. 2000 in de helft van de zeventiende eeuw.
  Rond 1642, toen de Jispers zich intens met de walvisvaart gingen bezighouden (vreemd genoeg in tegenstelling tot Wormer) werd het in het dorp Jisp nog weer drukker door alle nevenhandelaren, die de victualiën voor die vloot verzorgden. De rolrederijen (zeilmakers), de thuiswevers, niet te vergeten de vele bakkers en baksters die de ‘tweeback’ maakten, kaashandelaren, traankokerijen, de vier meelmolens, de stijfselfabrieken en natuurlijk de boeren (huijsmannen genoemd omdat ze thuis werkten en niet zoals velen als vaarvolk, dus buitenhuis werkten), nettenboeters voor de haringvangst, ijzerwerkers.
  Vele schippers met kleinere schepen zoals smakken, koggen en boeijers etc zorgden voor het laden en lossen van de groot Groenland- en Straat Davisvaarders –die in de Holle Sloot te Zaandam(ongeveer waar de Hembrug lag) voor anker gingen- en die wel door de sluizen konden, hadden hierdoor een druk bestaan.

  De herbergen waren de plaatsen van samenkomst voor reders, kooplieden en andere zakenlui. Door ook voor de reizende mensen, die met de vele veerschuiten meereisden en voor de nacht een onderkomen zochten.
  Er werd ook zeer waarschijnlijk in de diverse herbergen zeevarend volk aangemonsterd. Maar de vele herbergen in Jisp dienden het meest voor mensen die voor de “leedsetters” kwamen om hun al of niet gebroken ledematen te laten behandelen. De leedsetters van Jisp waren tot ver in het buitenland bekend. Soldaten werden hier naar toegestuurd, ook van omliggende landen(zelfs Noorse) en er was een lange wachtlijst. Tijdens de operatie werden zij geholpen in een hospitaaltje. Maar tijden het genezingsproces kwamen er in hun plaats weer anderen en voor de revalidatie moesten de (moeilijk) helende patiënten een onderkomen hebben. De herbergen konden het aantal bezoekers niet een allemaal opvangen. Daarom deden de herbergen in Wormer eveneens goede zaken.

  Hieronder: Waar mannen links op krukken staan is het hospitaaltje van o.a. Mr. Krelis Ploegh.
  Herbergen te Wormer

  Op het Wormer Weiver(beter bekend als het Bos) stond een herberg die heette:
  ‘De belegering van den Bosch’

  Persoonlijke aanvulling:
  Dit moet, waar het boomrijke stuk weg op het eind van Wormer en het begin van Jisp een rechte hoek maakt van oost naar noord, de verklaring zijn waarom dit Hoek van Bosch wordt genoemd.
  De herberg 'De belegering van den Bosch' moet precies op de hoek hebben gestaan.
    
  Omdat mijn boot gebouwd wordt op mijn werfje op het Hoek van Bosch heeft zij deze naam gekregen.

 • Eind

 • Begin
 • maandag, juni 05, 2006

  024. Stuurkolom

  De dieseltank is geheel klaar en kan gevuld worden met diesel. Zover is het nog niet want er moet toch nog wel het een en ander gebeuren.
  Maar hierbij mijn trotse dieseltank compleet met reukfilters, aan en afvoer. U zegt het maar en het zit er op. Mijnheer Lloyd's mag langs voor controle.

  Ja nu de stuurkolom, dat is een heel klusje geweest. Vooral om het mooi te maken, want het is toch een belangrijk deel van het aangezicht van de boot.
  Het hout is gezaagd en geplakt op de kolom, daarna uren geschuurd. Vervolgens in de impregneer en klaar is Jan.

  Nu heb ik de impregeneer wel wat te snel gedaan en in de zon laten drogen, met als gevolg dat er wat vliegjes en zo op zitten. De buurman had gelijk weer een opmerking, maar dat komt van de winter allemaal goed als alles goed wordt afgewerkt.

  Aan de onderkant van de stuurkolom heb ik een randje vrij gehouden, dit om te voorkomen als er water op de bodem van de kuip ligt en vervolgens kan optrekken in het hout van de stuurkolom. Dat zijn zo van die weetjes als je eens gaat kijken bij andere sloepen hoe die afgewerkt zijn.

  In de stuurkolom komen de voltmeter en de toerenteller en allerlei controle lampjes en dan natuurlijk de gashandle vooruit en achteruit en om te ontkoppelen. De diameter van het stuurrad wordt 45 centimeter. Ja nu moet het roer komen en de bedrading om het roer te kunnen bedienen. Ik heb besloten om een hydraulische aandrijving te installeren. Daarna nog een bak over de motor en de watertank en dan kunnen wij een proefvaart maken. Het plan is om dit jaar nog te kunnen proefvaren.
  De hoogte van de stuurkolom is gelijk met de hoogte van de punt van de boot. Dus als wij onder een lage brug doorgaan en de punt van boot kan er onderdoor dan kan de rest ook mee. Wel als iedereen bukt want anders schiet het ook niet op.
 • Eind

 • Begin

 •